הנחת המוצא שלנו פשוטה

אין כרגע תנאים
להסכם אשר יביא סוף לסכסוך

-- לכן --

ביטחון תחילה 
איננה תכנית שלום.

ולמימושה לא נדרש

פרטנר לשלום

מה שהופך את הוויכוח אם
יש פרנטר
לוויכוח סרק

אנחנו לא מטפלים כרגע בשלום

אלא במציאות הנתונה

ובדרך היעילה ביותר

לעשות את מה שטוב לישראל

** מאידך, התוכנית לא חוסמת את הדרך לשלום ואף משמרת ומשפרת את התנאים להשגתו